Uudised

Töö- ja õppekorraldus peale eriolukorda alates 18.05.2020 16. mai ulle.ramo

Alates 18.05.2020 toimub õppetöö Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis tunniplaani alusel nii distantsõppena kui ka osaliselt koolimajas.


Infot, kas õppetöö toimub kontakttunnina või edasi distantsõppes
e-keskkonnas, saab iga õpilane oma grupijuhendaja käest.

Alates 18. maist on koolis uued tundide ajad:

Esmaspäev:

 • 1.-2. tund 10:20 - 11:50 
 • 3.-4. tund 12:00 - 13:30
 • 5.-6. tund 13:40 - 15:10
 • 7.-8. tund 15:20 - 16:05
 • Alates 16:05 aeg järelvastamisteks, leppides ajad kokku õpetajatega

Teisipäev - neljapäev:

 • 1.-2. tund 08:30 - 10:00 
 • 3.-4. tund 10:10 - 11:40
 • 5.-6. tund 11:50 - 13:20
 • 7.-8. tund 13:30 - 15:00
 • 9. tund 15:10 – 15:55
 • Alates 15:55 aeg järelvastamisteks, leppides ajad kokku õpetajatega

Päeva jätk tsükliõppijatele:

 • 9.-10. tund 15:10-16:40
 • 11.-12. tund 16:50-18:20

Reede:

 • 1.-2. tund 08:30 - 10:00 
 • 3.-4. tund 10:10 - 11:40
 • 5.-6. tund 11:50 - 13:20
 • 7.-8. tund 13:30 - 15:00
 • 9. tund 15:10 – 15:55

Päeva jätk tsükliõppijatele:

 • 9.-10. tund 15:10-16:40
 • 11.-12. tund 16:50-18:20

Õppetöö koolimajas

Koolis kehtib 2 + 2 reegel ja üle 10 õpilase korraga ruumi ei lubata. Kõik, kes õppetööle tulevad, peavad olema terved. Enda ja teiste tervise huvides ning vähendamaks nakatumisohtu on oluline käte pesemine ja hügieen. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Kasutatud maski võib visata vaid selleks spetsiaalsetesse prügikastidesse, mis asuvad klassides. 

Järelvastamised ja konsultatsioonid õppevõlgnikele

Kuni 08.06.2020 toimuvad kõik järelvastamised ja konsultatsioonid veebikeskkonnas, õpetajaga kokkuleppel.

Koolis viibimise kord

Koolimaja on avatud vaid töötajatele ja tunniplaaniliselt kontakttunnis olevatele õpilastele. Võõrastel või nendel õpilastel, keda pole kooli juurde kutsutud, on koolimajas viibimine keelatud. Kooli territooriumil ja vahetus läheduses on keelatud ka suitsetamine, et vältida kogunemisi.

Toitlustamine

Kooli söökla on avatud kell 11.30-13.00 ainult oma kooli õpilastele ja töötajatele, kes on tööl.
Söömiseks antakse igale grupile iga päev kindel kellaaeg, sõltumata sellest, kas on tunniplaanis tund või vahetund. See võimaldab hajutada olukorda sööklas ja sellest kellaajast tuleb kinni pidada nii õpetajatel kui õpilastel. 

Võimalusel maksa sööklas kaardiga, et vähendada nakkuse riski.

Praktika

Õpilaste praktika võib jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) on sellega nõus. Seejuures aga peab majandustegevus jätkuma ja ettevõtete tegevust tuleks võimalikult vähe häirida. Kui praktika sooritamine ei ole võimalik, siis tuleb sellest informeerida nii grupijuhendajat kui osakonna juhtivõpetajat, et leppida kokku, millal ja mis tingimustel praktikat sooritatakse.

Juhul kui praktika sooritatakse suvevaheajast, peab praktika dokumentatsioon olema vormistatud hiljemalt 22. juuniks. Praktika dokumentatsiooni vormistamiseks tuleb õppeosakonna sekretärile esitada korrektselt täidetud "Küsimusleht ettevõttele".

I ja II kursuse praktika kaitsmised toimuvad sügisel, kohe kui kooli juurde tullakse. Praktikapäevikud peavad olema täidetud ja kõik allkirjad olemas.

Kooli lõpetamine

Lõpuaktused toimuvad 22. juuni ja 29. august 2020 kell 12.00 kooli aulas.
Lõputunnistuste kätteandmistseremoonial osalevad kooli lõpetajad ja õpetajad. Külalisi ei kutsuta.
Aktuse läbiviimisel lähtutakse sel hetkel kehtivatest piirangutest.
29. augusti lõpuaktuse päevainfo täieneb augusti alguses.

Õpilaskodu

Õpilaskodu on avatud pühapäeva kella 15.00-st kuni reede kella 14.00-ni. Õpilaskodu ja majutuse kohta tekkinud küsimustele vastab õpilaskodu juhataja, tel 56866866.

Raamatukogu

Raamatukogu on suletud, aga laenutatud raamatuid saab tagastada. Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta e-posti teel: liesel@vigalattk.ee või helistada 56939084. 

Nõustamine

Kõik õpilased, lapsevanemad ja ka töötajad vajavad aeg ajalt nõu, et igapäeva- ja koolielus paremini hakkama saada. Teeme kõik selleks, et meil oleks koolis hea õppida. Õpilased, kes tunnevad, et vajavad nõustamist või esineb probleeme õppimisega või õppevõlgnevuste likvideerimisega, on võimalus pöörduda abi saamiseks:

 • Õppedirektor Evelin Tamm (evelin@vigalattk.ee , 5693 9083) - õppeinfo ja õppetööd toetav nõustamine.
 • Eripedagoog-nõustaja Liina Kikas (liina@vigalattk.ee , 5184 152) - eripedagoogiline nõustamine.
 • Hingeabi nõustaja Inge Rego (inge@vigalattk.ee , 5693 9085) - psühholoogiline nõustamine.

Infot, kas õppetöö toimub kontakttunnina või edasi distantsõppes
e-keskkonnas, saab iga õpilane oma grupijuhendaja käest.

Alates 18. maist on koolis uued tundide ajad:

Esmaspäev:

 • 1.-2. tund 10:20 - 11:50 
 • 3.-4. tund 12:00 - 13:30
 • 5.-6. tund 13:40 - 15:10
 • 7.-8. tund 15:20 - 16:05
 • Alates 16:05 aeg järelvastamisteks, leppides ajad kokku õpetajatega

Teisipäev - neljapäev:

 • 1.-2. tund 08:30 - 10:00 
 • 3.-4. tund 10:10 - 11:40
 • 5.-6. tund 11:50 - 13:20
 • 7.-8. tund 13:30 - 15:00
 • 9. tund 15:10 – 15:55
 • Alates 15:55 aeg järelvastamisteks, leppides ajad kokku õpetajatega

Päeva jätk tsükliõppijatele:

 • 9.-10. tund 15:10-16:40
 • 11.-12. tund 16:50-18:20

Reede:

 • 1.-2. tund 08:30 - 10:00 
 • 3.-4. tund 10:10 - 11:40
 • 5.-6. tund 11:50 - 13:20
 • 7.-8. tund 13:30 - 15:00
 • 9. tund 15:10 – 15:55

Päeva jätk tsükliõppijatele:

 • 9.-10. tund 15:10-16:40
 • 11.-12. tund 16:50-18:20

Õppetöö koolimajas

Koolis kehtib 2 + 2 reegel ja üle 10 õpilase korraga ruumi ei lubata. Kõik, kes õppetööle tulevad, peavad olema terved. Enda ja teiste tervise huvides ning vähendamaks nakatumisohtu on oluline käte pesemine ja hügieen. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Kasutatud maski võib visata vaid selleks spetsiaalsetesse prügikastidesse, mis asuvad klassides. 

Järelvastamised ja konsultatsioonid õppevõlgnikele

Kuni 08.06.2020 toimuvad kõik järelvastamised ja konsultatsioonid veebikeskkonnas, õpetajaga kokkuleppel.

Koolis viibimise kord

Koolimaja on avatud vaid töötajatele ja tunniplaaniliselt kontakttunnis olevatele õpilastele. Võõrastel või nendel õpilastel, keda pole kooli juurde kutsutud, on koolimajas viibimine keelatud. Kooli territooriumil ja vahetus läheduses on keelatud ka suitsetamine, et vältida kogunemisi.

Toitlustamine

Kooli söökla on avatud kell 11.30-13.00 ainult oma kooli õpilastele ja töötajatele, kes on tööl.
Söömiseks antakse igale grupile iga päev kindel kellaaeg, sõltumata sellest, kas on tunniplaanis tund või vahetund. See võimaldab hajutada olukorda sööklas ja sellest kellaajast tuleb kinni pidada nii õpetajatel kui õpilastel. 

Võimalusel maksa sööklas kaardiga, et vähendada nakkuse riski.

Praktika

Õpilaste praktika võib jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) on sellega nõus. Seejuures aga peab majandustegevus jätkuma ja ettevõtete tegevust tuleks võimalikult vähe häirida. Kui praktika sooritamine ei ole võimalik, siis tuleb sellest informeerida nii grupijuhendajat kui osakonna juhtivõpetajat, et leppida kokku, millal ja mis tingimustel praktikat sooritatakse.

Juhul kui praktika sooritatakse suvevaheajast, peab praktika dokumentatsioon olema vormistatud hiljemalt 22. juuniks. Praktika dokumentatsiooni vormistamiseks tuleb õppeosakonna sekretärile esitada korrektselt täidetud "Küsimusleht ettevõttele".

I ja II kursuse praktika kaitsmised toimuvad sügisel, kohe kui kooli juurde tullakse. Praktikapäevikud peavad olema täidetud ja kõik allkirjad olemas.

Kooli lõpetamine

Lõpuaktused toimuvad 22. juuni ja 29. august 2020 kell 12.00 kooli aulas.
Lõputunnistuste kätteandmistseremoonial osalevad kooli lõpetajad ja õpetajad. Külalisi ei kutsuta.
Aktuse läbiviimisel lähtutakse sel hetkel kehtivatest piirangutest.
29. augusti lõpuaktuse päevainfo täieneb augusti alguses.

Õpilaskodu

Õpilaskodu on avatud pühapäeva kella 15.00-st kuni reede kella 14.00-ni. Õpilaskodu ja majutuse kohta tekkinud küsimustele vastab õpilaskodu juhataja, tel 56866866.

Raamatukogu

Raamatukogu on suletud, aga laenutatud raamatuid saab tagastada. Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta e-posti teel: liesel@vigalattk.ee või helistada 56939084. 

Nõustamine

Kõik õpilased, lapsevanemad ja ka töötajad vajavad aeg ajalt nõu, et igapäeva- ja koolielus paremini hakkama saada. Teeme kõik selleks, et meil oleks koolis hea õppida. Õpilased, kes tunnevad, et vajavad nõustamist või esineb probleeme õppimisega või õppevõlgnevuste likvideerimisega, on võimalus pöörduda abi saamiseks:

 • Õppedirektor Evelin Tamm (evelin@vigalattk.ee , 5693 9083) - õppeinfo ja õppetööd toetav nõustamine.
 • Eripedagoog-nõustaja Liina Kikas (liina@vigalattk.ee , 5184 152) - eripedagoogiline nõustamine.
 • Hingeabi nõustaja Inge Rego (inge@vigalattk.ee , 5693 9085) - psühholoogiline nõustamine.