Sotsiaalmeedia haldamine


Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud käsitöö valdkonnas (või ka teistes valdkondades) tegutsevatele inimestele, kes soovivad arendada oma oskusi sotsiaalmeedia haldamises ning enda turundamisest erinevates sotsiaalmeedia keskkondades.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Koolitusel osalemise eelduseks on sotsiaalmeediakonto olemasolu või valmisolek antud konto loomiseks ning arvutikasutamise oskus algtasemel.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 01.-02. aprill
 • 08.-09. aprill
 • 16. aprill 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 34 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 18 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • rakendab tehnoloogilisi võimalusi oma tegevuse turundamiseks;
 • loob ja planeerib postitusi sotsiaalmeedias;
 • järgib oma tegevuses digiturvalisuse ja netiketi põhimõtteid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud käsitöö valdkonnas (või ka teistes valdkondades) tegutsevatele inimestele, kes soovivad arendada oma oskusi sotsiaalmeedia haldamises ning enda turundamisest erinevates sotsiaalmeedia keskkondades.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Koolitusel osalemise eelduseks on sotsiaalmeediakonto olemasolu või valmisolek antud konto loomiseks ning arvutikasutamise oskus algtasemel.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 01.-02. aprill
 • 08.-09. aprill
 • 16. aprill 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 34 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 18 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • rakendab tehnoloogilisi võimalusi oma tegevuse turundamiseks;
 • loob ja planeerib postitusi sotsiaalmeedias;
 • järgib oma tegevuses digiturvalisuse ja netiketi põhimõtteid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.