Koolielu

Kooli tervishoiupunkt


Alates 2. oktoobrist 2020, ei tööta enam Vana-Vigala TTK tervishoiupunkt.


Olulised tegevused, kui inimene haigestub haridusasutuses viibides:

 • Haigestunud töötaja peab teavitama asutuse juhtkonda.
 • Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või grupijuhendaja poole, kes teavitab lapse haigestumisest asutuse juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Sõltuvalt lapse vanusest saadetakse haigestunu koju või isoleeritakse teistest õpetaja/grupijuhendaja järelvalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi.
 • Haigestunule ja temaga tegelevale täiskasvanule antakse kirurgiline mask, oluline on jälgida, et mask paigaldatakse õigesti. Maski väljastab sekretär ja tema puudumisel saab maski direktori kabinetist.
 • Kui haigestunu terviseseisund muutub ohtlikuks (kiire palavikutõus, valu rindkeres, õhupuudus, väga tugev muu valu vm) ja haigestunu tunneb end väga halvasti, tuleb helistada 112.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline: 

 • Et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või grupi liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Terviseameti regionaalosakond võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja lähikontaktsed koostöös kooliga.
 • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni. Sel perioodil saab korraldada distantsõpet.
 • Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist.
 • Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstikeskusega.

COVID-19 klassis või õpperühmas:

 • Kui klassis või õpperühmas on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata kõik lähikontaktsed kaheks nädalaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele. Klassi/rühma distantsõppele suunamine toimub vajadusel koostöös Terviseametiga.
 • Oluline on teada, et COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimestega omakorda lähikontaktis olnud inimestel suurenenud riski haigusesse nakatuda ei ole ning kontakti kontaktid isolatsiooni jääma ei pea.

 

Olulised kontaktid:

Kivi-Vigala tervisekeskus telefon: +372 489 8216

Hädaabi: 112

Mürgistusteabeliin: 16662

Perearsti nõuande telefon: 1220

Olulised tegevused, kui inimene haigestub haridusasutuses viibides:

 • Haigestunud töötaja peab teavitama asutuse juhtkonda.
 • Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või grupijuhendaja poole, kes teavitab lapse haigestumisest asutuse juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Sõltuvalt lapse vanusest saadetakse haigestunu koju või isoleeritakse teistest õpetaja/grupijuhendaja järelvalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi.
 • Haigestunule ja temaga tegelevale täiskasvanule antakse kirurgiline mask, oluline on jälgida, et mask paigaldatakse õigesti. Maski väljastab sekretär ja tema puudumisel saab maski direktori kabinetist.
 • Kui haigestunu terviseseisund muutub ohtlikuks (kiire palavikutõus, valu rindkeres, õhupuudus, väga tugev muu valu vm) ja haigestunu tunneb end väga halvasti, tuleb helistada 112.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline: 

 • Et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või grupi liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Terviseameti regionaalosakond võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja lähikontaktsed koostöös kooliga.
 • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni. Sel perioodil saab korraldada distantsõpet.
 • Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist.
 • Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstikeskusega.

COVID-19 klassis või õpperühmas:

 • Kui klassis või õpperühmas on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata kõik lähikontaktsed kaheks nädalaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele. Klassi/rühma distantsõppele suunamine toimub vajadusel koostöös Terviseametiga.
 • Oluline on teada, et COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimestega omakorda lähikontaktis olnud inimestel suurenenud riski haigusesse nakatuda ei ole ning kontakti kontaktid isolatsiooni jääma ei pea.

 

Olulised kontaktid:

Kivi-Vigala tervisekeskus telefon: +372 489 8216

Hädaabi: 112

Mürgistusteabeliin: 16662

Perearsti nõuande telefon: 1220