Gmail’i ja Google Drive’i baaskoolitus

Koolitus on mõeldud algajatele või teadmiste värskendamiseks ning sellel osalemine ei eelda eelnevaid teadmisi või kogemusi. Õppe alustamise eelduseks on soov teha tööd Gmail’is, gmail’i konto olemasolu või valmisolek selle loomiseks.


Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 03.-04.09.2021
 • 17.09.2021
 • 01.-02.10.2021

Koolitus toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli arvuti õppeklassis

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 44 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

 • Mõistab Gmaili ning Google Drive’i kasutamise põhimõtteid.
 • Kasutab Google Drive’i võimalusi iseseisva kasutajana.
 • Järgib oma tegevuses üldisi privaatsusnõudeid ja digiturvalisust.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 03.-04.09.2021
 • 17.09.2021
 • 01.-02.10.2021

Koolitus toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli arvuti õppeklassis

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 44 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

 • Mõistab Gmaili ning Google Drive’i kasutamise põhimõtteid.
 • Kasutab Google Drive’i võimalusi iseseisva kasutajana.
 • Järgib oma tegevuses üldisi privaatsusnõudeid ja digiturvalisust.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.