Gmail’i ja Google Drive’i baaskoolitus

Koolitus on mõeldud algajatele või teadmiste värskendamiseks ning sellel osalemine ei eelda eelnevaid teadmisi või kogemusi. Õppe alustamise eelduseks on soov teha tööd Gmail’is, gmail’i konto olemasolu või valmisolek selle loomiseks.


Grupi suurus: 15

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 29.-30. aprill
 • 20.-21. mai
 • 03.-04. juuni
 • 11. juuni
 • Koolitus toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli arvuti õppeklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 44 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

 • Mõistab Gmaili ning Google Drive’i kasutamise põhimõtteid.
 • Kasutab Google Drive’i võimalusi iseseisva kasutajana.
 • Järgib oma tegevuses üldisi privaatsusnõudeid ja digiturvalisust.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Grupi suurus: 15

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 29.-30. aprill
 • 20.-21. mai
 • 03.-04. juuni
 • 11. juuni
 • Koolitus toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli arvuti õppeklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 44 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

 • Mõistab Gmaili ning Google Drive’i kasutamise põhimõtteid.
 • Kasutab Google Drive’i võimalusi iseseisva kasutajana.
 • Järgib oma tegevuses üldisi privaatsusnõudeid ja digiturvalisust.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.