Ettevalmistuskursus käsitöö valdkonna kutsekvalifikatsioonieksamiks


Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud käsitöö valdkonnas, sepatöö või keraamika erialal, töötavatele inimestele, kes soovivad sooritada oma eriala tase 4 või 5 kutsekvalifikatsioonieksamit.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamiseks peab olema tegev sepatöö või keraamika valdkonnas.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • Kevad 2022 (aeg täpsustub lähipäevil) 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 78 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 63 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 15 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija: 

 • mõistab oma eriala kutsestandardite erinevusi ning nende taotlemiseks vajalike pädevuste olemust;
 • analüüsib oma erialast tegevust ning selle vastavust kutsestandardite tegevusnäitajatega;
 • valib ülesande eesmärkidest lähtuvalt endale sobiva digivahendi/keskkonna;
 • valmistab kavandist ja sihtgrupist lähtuvalt toote, mõistab toote hinna kujundamise põhimõtteid;
 • koostab digitaalse avalduse, portfoolio ja eneseanalüüsi;
 • esitleb end ja oma tööd lähtudes kutsekvalifikatsioonieksami nõuetest.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud käsitöö valdkonnas, sepatöö või keraamika erialal, töötavatele inimestele, kes soovivad sooritada oma eriala tase 4 või 5 kutsekvalifikatsioonieksamit.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamiseks peab olema tegev sepatöö või keraamika valdkonnas.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • Kevad 2022 (aeg täpsustub lähipäevil) 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 78 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 63 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 15 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija: 

 • mõistab oma eriala kutsestandardite erinevusi ning nende taotlemiseks vajalike pädevuste olemust;
 • analüüsib oma erialast tegevust ning selle vastavust kutsestandardite tegevusnäitajatega;
 • valib ülesande eesmärkidest lähtuvalt endale sobiva digivahendi/keskkonna;
 • valmistab kavandist ja sihtgrupist lähtuvalt toote, mõistab toote hinna kujundamise põhimõtteid;
 • koostab digitaalse avalduse, portfoolio ja eneseanalüüsi;
 • esitleb end ja oma tööd lähtudes kutsekvalifikatsioonieksami nõuetest.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.