Vastuvõtt

Erialad

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Erinevatele kutseõppekavadele saab õppima asuda, kui:


 • Sul on põhiharidus ning soovid kutsekeskharidust või kutset;
 • Sul on keskharidus ning soovid kutset;
 • Sul on põhihariduse omandamine pooleli jäänud ja Sa oled vähemalt 22-aastane;
 • Sul on kutseharidus ja/või erialane töökogemus ning soovid edasi õppida jätkuõppes või omandada uut ametit;
 • Sul on kõrgharidus ning soovid ka kutset.

Rohkem infot selle kohta, kuidas meile külla tulla, saad SIIT.

Puukäsitööline

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava
Kutseõpe haridusnõudeta, tase 3 Statsionaarne Haridusnõudeta kui oled vähemalt 18a 1 aasta

2017(PDF)
2019(PDF)

Puukäsitööline teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist. (Kutsestandard, Puukäsitööline tase 3)

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Õpingute jooksul tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Puukäsitööline, tase 3 kutse. Puukäsitöölise eriala on mõeldud eelnevalt lihtsustatud õppekava lõpetanutele.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti, nt. käia jõusaalis, vibutrennis jne.

Teilt ootame

Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ja teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja rõõmsat meelt.

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub statsionaarses õppes, E-R kell 8.30-16.25. Õppetöö ajal on võimalik õpilasel elada kooli õpilaskodus.

Sisseastumine

 • Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
 • Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus ja erialale sobivuse test.
 • Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.
 • Rohkem infot sisseastumise kohta saad vaadata SIIT.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:

 • erialale vastav tööriietus
 • turvajalatsid

Soovitused tööriietuse ja turvajalatsite kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

Lisainformatsiooni saad

Käsitöö erialade osakonna juhtivõpetajalt

Joonas Kiri