Õppetöö

Distantsõppe korraldus


Armas Vana-Vigala TTK õpilane!


Esmakordselt saame üheskoos uue kogemuse distantsõppes. Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood.

 • Alates 18.05.2020 toimub õppetöö ja konsultatsioonid lõpukursuslastele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis tunniplaani alusel nii distantsõppena kui ka osaliselt koolimajas.
 • Kuni 08.06.2020 toimuvad kõik järelvastamised endiselt veebikeskkonnas, õpetajaga kokkuleppel.
 • Infot, kas õppetöö toimub kontakttunnina või edasi distantsõppes e-keskkonnas, saab iga õpilane oma grupijuhendaja käest.

 

Et distantsõpe paremini sujuks, on teile mõned soovitused:

 • Õpetajad edastavad õppeülesanded ÕIS-i  ja e-posti.
 • Ära unusta igapäevaselt oma e- posti vaatamast, ka sinna võib mõni individuaalne ülesanne ja tagasiside tulla.
 • Pea kindlat päevaplaani ning osale hoolsalt õppetöös.
 • Tee õppimise vahele ka pause.
 • Tee oma õpiülesanded õigeaegselt, pea kinni tähtaegadest.
 • Küsimuste ja probleemide korral kirjuta õpetajale, ta saab sind kindlasti aidata.
 • Suhtle ka oma grupikaaslastega, pea nendega sidet, kuid väldi lähikontakti.
 • Ole positiivne ja rõõmus.
 • Liigu värskes õhus, kuid väldi rahvarohkeid kohti.
 • Grupijuhendajal on heameel sind toetada, võta temaga julgelt ühendust.

 

Lisaks võib küsimuste korral pöörduda ka:

õppedirektor Evelin Tamm (evelin@vigalattk.ee, 5693 9083)

eripedagoog-nõustaja Liina Kikas (liina@vigalattk.ee, 5184 152)

hingeabi nõustaja Inge Rego (inge@vigalattk.ee, 5693 9085)

Esmakordselt saame üheskoos uue kogemuse distantsõppes. Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood.

 • Alates 18.05.2020 toimub õppetöö ja konsultatsioonid lõpukursuslastele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis tunniplaani alusel nii distantsõppena kui ka osaliselt koolimajas.
 • Kuni 08.06.2020 toimuvad kõik järelvastamised endiselt veebikeskkonnas, õpetajaga kokkuleppel.
 • Infot, kas õppetöö toimub kontakttunnina või edasi distantsõppes e-keskkonnas, saab iga õpilane oma grupijuhendaja käest.

 

Et distantsõpe paremini sujuks, on teile mõned soovitused:

 • Õpetajad edastavad õppeülesanded ÕIS-i  ja e-posti.
 • Ära unusta igapäevaselt oma e- posti vaatamast, ka sinna võib mõni individuaalne ülesanne ja tagasiside tulla.
 • Pea kindlat päevaplaani ning osale hoolsalt õppetöös.
 • Tee õppimise vahele ka pause.
 • Tee oma õpiülesanded õigeaegselt, pea kinni tähtaegadest.
 • Küsimuste ja probleemide korral kirjuta õpetajale, ta saab sind kindlasti aidata.
 • Suhtle ka oma grupikaaslastega, pea nendega sidet, kuid väldi lähikontakti.
 • Ole positiivne ja rõõmus.
 • Liigu värskes õhus, kuid väldi rahvarohkeid kohti.
 • Grupijuhendajal on heameel sind toetada, võta temaga julgelt ühendust.

 

Lisaks võib küsimuste korral pöörduda ka:

õppedirektor Evelin Tamm (evelin@vigalattk.ee, 5693 9083)

eripedagoog-nõustaja Liina Kikas (liina@vigalattk.ee, 5184 152)

hingeabi nõustaja Inge Rego (inge@vigalattk.ee, 5693 9085)