Koolitused

Autokool


Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua võimalused, andmaks õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt B- kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

B KATEGOORIA SÕIDUKIJUHI KOOLITUS AUTOERIALA ÕPILASTELE.

Autoeriala  õpilastele toimub B kategooria sõidukijuhi ettevalmistamine vastavalt määrusele ja on õppijate jaoks tasuta.

B SÕIDUKIJUHI KOOLITUS SOOVIJATELE.

Muudele  soovijatele  (teiste erialade õpilased ja soovijad väljastpoolt kooli) viiakse läbi tasulisi B kategooria sõidukijuhi koolitusi.  Kursuse toimumise eelduseks on  piisav hulk huvilisi grupi  moodustamiseks.

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua võimalused, andmaks õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt B- kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

B KATEGOORIA SÕIDUKIJUHI KOOLITUS AUTOERIALA ÕPILASTELE.

Autoeriala  õpilastele toimub B kategooria sõidukijuhi ettevalmistamine vastavalt määrusele ja on õppijate jaoks tasuta.

B SÕIDUKIJUHI KOOLITUS SOOVIJATELE.

Muudele  soovijatele  (teiste erialade õpilased ja soovijad väljastpoolt kooli) viiakse läbi tasulisi B kategooria sõidukijuhi koolitusi.  Kursuse toimumise eelduseks on  piisav hulk huvilisi grupi  moodustamiseks.