News

STARTERi töötuba “Kuidas leida motiveeriv elukutse?” 21. January Vana-Vigala TTK

Äriideede arendamise programm STARTER on praktiline lisa ettevõtlusõppele, mis võimaldab siduda töötoad tundide ja loengutega. Mida see täpsemalt tähendab käis Vana-Vigala kutsekooli õpilastele seletamas Viljandi Kultuuriakadeemia direktor ja loovettevõtja Juko-Mart Kõlar.


Mõne tunni jooksul toimunud koolitus oli väga kaasahaarav nii õpilastele kui ka osalenud kooli töötajatele. 

Praktilise harjutuse käigus tehtud tugevuste kaardistamine aitas nii mõnelgi õpilasel enda jaoks tulevikuplaanid selgemaks saada.

Vana-Vigala TTK tänab koolitajat põneva pärastlõuna eest!

Mõne tunni jooksul toimunud koolitus oli väga kaasahaarav nii õpilastele kui ka osalenud kooli töötajatele. 

Praktilise harjutuse käigus tehtud tugevuste kaardistamine aitas nii mõnelgi õpilasel enda jaoks tulevikuplaanid selgemaks saada.

Vana-Vigala TTK tänab koolitajat põneva pärastlõuna eest!