Teenindusalane inglise keel


Sihtrühm:

 • Majutus- ja toitlustusvaldkonnas töötavad klienditeenindajad, kes soovivad oma tööalase inglise keele oskusi arendada.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppima asumiseks on soovituslik arvuti kasutamise oskus algtasemel, inglise keele oskus A1-tasemel ning valmisolek luua kasutajakontod koolituse jooksul käsitletavatesse keskkondadesse.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 09. jaanuar ja 10. jaanuar algusega 16.30
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 42 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 10 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • kasutab kliendiga suheldes teenindusalast inglise keelt;
 • lahendab inglise keelt kasutades lihtsamaid klienditeeninduses tekkivaid olukordi, sh juhiste andmine, konfliktide lahendamine.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Majutus- ja toitlustusvaldkonnas töötavad klienditeenindajad, kes soovivad oma tööalase inglise keele oskusi arendada.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppima asumiseks on soovituslik arvuti kasutamise oskus algtasemel, inglise keele oskus A1-tasemel ning valmisolek luua kasutajakontod koolituse jooksul käsitletavatesse keskkondadesse.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 09. jaanuar ja 10. jaanuar algusega 16.30
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 42 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 10 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • kasutab kliendiga suheldes teenindusalast inglise keelt;
 • lahendab inglise keelt kasutades lihtsamaid klienditeeninduses tekkivaid olukordi, sh juhiste andmine, konfliktide lahendamine.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.