Tootearendus lasergraveer-lõikepingil


Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, käsitöölistele ja metallitööstuses töötavatele inimestele, kes soovivad laiendada oma oskuspagasit.

Grupi suurus: 12 

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamise eelduseks on arvutikasutusoskus ning baasteadmised jooniste loomisest arvutiprogrammidel.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 7. ja 8. oktoober 2023
 • 21. ja 22. oktoober 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK peahoones.

Koolituse kogumaht on 45 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 40 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 5 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • analüüsib toote arenguvõimalusi lähtudes sihtgrupist;
 • kavandab joonise toote laserlõikamiseks;
 • valmistab jooniste põhjal tooteid lasergraveer-lõikepingil;
 • järgib oma töös töötervishoiu-ja ohutuse nõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.

Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, käsitöölistele ja metallitööstuses töötavatele inimestele, kes soovivad laiendada oma oskuspagasit.

Grupi suurus: 12 

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamise eelduseks on arvutikasutusoskus ning baasteadmised jooniste loomisest arvutiprogrammidel.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 7. ja 8. oktoober 2023
 • 21. ja 22. oktoober 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK peahoones.

Koolituse kogumaht on 45 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 40 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 5 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • analüüsib toote arenguvõimalusi lähtudes sihtgrupist;
 • kavandab joonise toote laserlõikamiseks;
 • valmistab jooniste põhjal tooteid lasergraveer-lõikepingil;
 • järgib oma töös töötervishoiu-ja ohutuse nõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.