Ettevalmistuskursus automaalri 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks


Sihtrühm:

 • Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes soovivad oma väärtust tööturul tõsta uute oskuste omandamisega. Kutsetunnistust omavad täiskasvanud, kes soovivad pikendada oma kutsekvalifatsiooni, kuid pole tööturul antud valdkonnas aktiivsed olnud.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Koolitusel osalejal ei tohi olla tervislikke probleeme kokkupuutel erinevate kemikaalidega. Koolitus osalejal peavad olema turvajalatsid, värvikombinesoon ja aktiivsöemask. Aktiivsöemaski ja värvikombinesooni saab soetada ka kohapeal.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 03. märts 2023 algusega kell 13.00 ja 4. märts algusega kell 10.00.
 • Õpe toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli automaalri õppetöökojas.

Koolituse kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 100 akadeemilist tundi (sh auditoorse töö maht 20 ja praktilise töö maht 80 akadeemilist tundi).

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse läbiviimisel on aluseks võetud Kutsestandardi Automaaler, tase 4 kompetentsid pindade ettevalmistamine värvimiseks ning pindade värvimine ja lõppviimistlemine mis koosnevad järgmistest õpiväljunditest:

 • Hindab sõiduki kere värvkatte vigastuste iseloomu ja ulatust ning määrab taastamistöö mahu ja valib tehnoloogia
 • Valmistab tööülesande alusel ette remonditavad pinnad vastavalt värvkatte vigastustele ja valitud tehnoloogiale
 • Eemaldab korrosioonikahjustused ja taastab korrosioonikindluse kasutades sobivat tehnoloogiat
 • Töötleb keredetailide liited hermeetilisuse originaalilähedase välimuse saavutamiseks, lähtudes tootja nõuetest
 • Pahteldab, lihvib ja krundib aluspinna vigastused ja defektid pindade kuju taastamiseks vastavalt valitud tehnoloogiale
 • Tuvastab sõiduki remontvärvimiseks sobiva värvuse kasutades värvitooniotsingu tööriistu
 • Valmistab vajaliku värvusega remontvärvi värviretsepti alusel kasutades värvisegamissüsteemi
 • Värvib sõiduki pinna aluspinnale kohase tehnoloogiaga ning normikohase materjali kuluga värvitavale pinnale
 • Hajutab värvi ja laki värvitehnoloogiale vastava hajutustehnoloogia -ja tehnikaga
 • Hindab värvitud pinna kvaliteeti vastavalt värvitootja kvaliteedinormidele kasutades sobivaid mõõteseadmeid
 • Teeb värvkatte poleerimistöid järgides tehnoloogiat ning kvaliteedinorme
 • Kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, erinevaid andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
 • Töötab järgides töökultuuri, energia- ja keskkonda säästva, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes soovivad oma väärtust tööturul tõsta uute oskuste omandamisega. Kutsetunnistust omavad täiskasvanud, kes soovivad pikendada oma kutsekvalifatsiooni, kuid pole tööturul antud valdkonnas aktiivsed olnud.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Koolitusel osalejal ei tohi olla tervislikke probleeme kokkupuutel erinevate kemikaalidega. Koolitus osalejal peavad olema turvajalatsid, värvikombinesoon ja aktiivsöemask. Aktiivsöemaski ja värvikombinesooni saab soetada ka kohapeal.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 03. märts 2023 algusega kell 13.00 ja 4. märts algusega kell 10.00.
 • Õpe toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli automaalri õppetöökojas.

Koolituse kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 100 akadeemilist tundi (sh auditoorse töö maht 20 ja praktilise töö maht 80 akadeemilist tundi).

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse läbiviimisel on aluseks võetud Kutsestandardi Automaaler, tase 4 kompetentsid pindade ettevalmistamine värvimiseks ning pindade värvimine ja lõppviimistlemine mis koosnevad järgmistest õpiväljunditest:

 • Hindab sõiduki kere värvkatte vigastuste iseloomu ja ulatust ning määrab taastamistöö mahu ja valib tehnoloogia
 • Valmistab tööülesande alusel ette remonditavad pinnad vastavalt värvkatte vigastustele ja valitud tehnoloogiale
 • Eemaldab korrosioonikahjustused ja taastab korrosioonikindluse kasutades sobivat tehnoloogiat
 • Töötleb keredetailide liited hermeetilisuse originaalilähedase välimuse saavutamiseks, lähtudes tootja nõuetest
 • Pahteldab, lihvib ja krundib aluspinna vigastused ja defektid pindade kuju taastamiseks vastavalt valitud tehnoloogiale
 • Tuvastab sõiduki remontvärvimiseks sobiva värvuse kasutades värvitooniotsingu tööriistu
 • Valmistab vajaliku värvusega remontvärvi värviretsepti alusel kasutades värvisegamissüsteemi
 • Värvib sõiduki pinna aluspinnale kohase tehnoloogiaga ning normikohase materjali kuluga värvitavale pinnale
 • Hajutab värvi ja laki värvitehnoloogiale vastava hajutustehnoloogia -ja tehnikaga
 • Hindab värvitud pinna kvaliteeti vastavalt värvitootja kvaliteedinormidele kasutades sobivaid mõõteseadmeid
 • Teeb värvkatte poleerimistöid järgides tehnoloogiat ning kvaliteedinorme
 • Kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, erinevaid andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
 • Töötab järgides töökultuuri, energia- ja keskkonda säästva, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.