Ajaplaneerimine ja stressiga toimetulek


Sihtrühm:

 • Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tööstressiga toime tulekuks, ajaplaneerimiseks ning oma töötajate toetamiseks antud teemade juures.

Grupi suurus: 13

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppima asumiseks on soovituslik arvuti kasutamise oskus algtasemel ning valmisolek luua kasutajakontod koolituse jooksul käsitletavatesse keskkondadesse.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 17.-18. veebruar 2023 algusega 13.00
 • 10.-11. märts 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 26 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel:  

 • mõistab õpilane ajaplaneerimise põhimõtteid ning oskab oma ajakasutust analüüsida;
 • oskab tegevusi olulisuse alusel prioritiseerida ning kasutab aja planeerimisel erinevaid veebivahendeid ja rakendusi;
 • hindab oma stressitaset ning valib vastavalt sellele sobiva stressijuhtimise põhimõtte;
 • mõistab oma rolli töötajate vaimse tervise hoidmisel ning kasutab erinevaid võtteid töötajate toetamiseks.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tööstressiga toime tulekuks, ajaplaneerimiseks ning oma töötajate toetamiseks antud teemade juures.

Grupi suurus: 13

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppima asumiseks on soovituslik arvuti kasutamise oskus algtasemel ning valmisolek luua kasutajakontod koolituse jooksul käsitletavatesse keskkondadesse.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 17.-18. veebruar 2023 algusega 13.00
 • 10.-11. märts 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 26 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel:  

 • mõistab õpilane ajaplaneerimise põhimõtteid ning oskab oma ajakasutust analüüsida;
 • oskab tegevusi olulisuse alusel prioritiseerida ning kasutab aja planeerimisel erinevaid veebivahendeid ja rakendusi;
 • hindab oma stressitaset ning valib vastavalt sellele sobiva stressijuhtimise põhimõtte;
 • mõistab oma rolli töötajate vaimse tervise hoidmisel ning kasutab erinevaid võtteid töötajate toetamiseks.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.