Keraamika glasuuride arendamine vabavaraliste programmide kaasabil

Koolitus on mõeldud käsitöö valdkonnas tegutsevale inimesele (keraamika erialal), kes omab  vähemalt põhiharidust ja valdab arvutit algtasemel.


Grupi suurus: 10

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 14. jaanuar 2023

  21.-22. jaanuar 2023

  28.-29. jaanuar 2023

  4.-5. veebruar 2023

  18. veebruar 2023

 • Koolitus toimub Vana-Vigala TTK keraamika õppeklassis.

Koolituse kogumaht on 68 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 64 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb glasuuride tüüpe ja nende omadusi;
 • tunneb glasuuride valmistamise põhikomponente;
 • oskab kalkuleerida erinevate programmidega (Online Glaze Calculator, GlazeSimulator jt) baasainete koguseid; 
 • oskab kasutada programmi Matrix 2000;
 • tunneb glasuure värvivaid oksiide ja pigmente;
 • oskab teha toidunõudele sobivaid glasuure;
 • oskab analüüsida glasuurimisvigu;
 • teab glasuuride valmistamise ohutusnõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Grupi suurus: 10

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 14. jaanuar 2023

  21.-22. jaanuar 2023

  28.-29. jaanuar 2023

  4.-5. veebruar 2023

  18. veebruar 2023

 • Koolitus toimub Vana-Vigala TTK keraamika õppeklassis.

Koolituse kogumaht on 68 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 64 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Saavutatud õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb glasuuride tüüpe ja nende omadusi;
 • tunneb glasuuride valmistamise põhikomponente;
 • oskab kalkuleerida erinevate programmidega (Online Glaze Calculator, GlazeSimulator jt) baasainete koguseid; 
 • oskab kasutada programmi Matrix 2000;
 • tunneb glasuure värvivaid oksiide ja pigmente;
 • oskab teha toidunõudele sobivaid glasuure;
 • oskab analüüsida glasuurimisvigu;
 • teab glasuuride valmistamise ohutusnõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.