Haridusliku erivajadusega õppija (HEV)


Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on Raplamaal asuv kutseõppeasutus, kus on
hariduslike erivajadustega õppijal võimalik omandada ametit erinevatel õppekavadel.
Koolil on kogemusi erivajadustega õppija õpetamisel aastast 1998.


Meie kooli eeliseks on:

  • väikesed õppegrupid, mis võimaldab suhelda  iga õpilasega personaalselt;
  • hästivarustatud  ja renoveeritud õppebaasid ning õpilaskodu;
  • kool asub rahulikus, looduslikult ilusas keskkonnas, kus on pingelisel hetkel hea aeg maha võtta ja iseendaga olla.

Kuna Vana-Vigala TTK eripära on õppimisvõimaluste pakkumine nõrgema konkurentsivõimega õppijatele, siis selle sihtgrupi erialavaliku toetamine on kõrgendatud tähelepanu all. Väga tõhus õppijate erialavaliku toetamise meede on kutsealane eelkoolitus, mida pakutakse regulaarselt eelkõige toimetuleku- ja lihtsustatud õppekava järgi põhikoolis õppivatele õpilastele.

Läbi õpingute toetab õppijaid õpiabi ümarlaud, tugirühm ning igal õppijal, vastavalt tema vajadustele, on võimalik saada nii eripedagoogilist kui psühholoogilist nõustamist. Igal õppegrupil on oma grupijuhendaja, kelle ülesandeks on õpilast toetada eelkõige sotsiaalprobleemides.

Võimalikud erialavalikud

Haridusnõudeta kutseõppes:

Sobivusel saavad HEV õppijad õppida järgmistel kutsekeskhariduse erialadel:

Põhiharidusõpingud katkestanutele:
Kutseõpe koos põhiharidusõpingute jätkamise võimalusega 8. ja 9. klassis

 

Kui Sul on lisaküsimusi, siis võta ühendust:
Evelin Tamm õppedirektor
tel. +372 5693 9083
evelin.tamm@vigalattk.ee

Liina Kikas tugikeskuse juhataja-eripedagoog
tel. +372 5184 152
liina.kikas@vigalattk.ee

Meie kooli eeliseks on:

  • väikesed õppegrupid, mis võimaldab suhelda  iga õpilasega personaalselt;
  • hästivarustatud  ja renoveeritud õppebaasid ning õpilaskodu;
  • kool asub rahulikus, looduslikult ilusas keskkonnas, kus on pingelisel hetkel hea aeg maha võtta ja iseendaga olla.

Kuna Vana-Vigala TTK eripära on õppimisvõimaluste pakkumine nõrgema konkurentsivõimega õppijatele, siis selle sihtgrupi erialavaliku toetamine on kõrgendatud tähelepanu all. Väga tõhus õppijate erialavaliku toetamise meede on kutsealane eelkoolitus, mida pakutakse regulaarselt eelkõige toimetuleku- ja lihtsustatud õppekava järgi põhikoolis õppivatele õpilastele.

Läbi õpingute toetab õppijaid õpiabi ümarlaud, tugirühm ning igal õppijal, vastavalt tema vajadustele, on võimalik saada nii eripedagoogilist kui psühholoogilist nõustamist. Igal õppegrupil on oma grupijuhendaja, kelle ülesandeks on õpilast toetada eelkõige sotsiaalprobleemides.

Võimalikud erialavalikud

Haridusnõudeta kutseõppes:

Sobivusel saavad HEV õppijad õppida järgmistel kutsekeskhariduse erialadel:

Põhiharidusõpingud katkestanutele:
Kutseõpe koos põhiharidusõpingute jätkamise võimalusega 8. ja 9. klassis

 

Kui Sul on lisaküsimusi, siis võta ühendust:
Evelin Tamm õppedirektor
tel. +372 5693 9083
evelin.tamm@vigalattk.ee

Liina Kikas tugikeskuse juhataja-eripedagoog
tel. +372 5184 152
liina.kikas@vigalattk.ee