Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava
Kutseõpe, tase 4 Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 2 aastat

2022
2023

Puukäsitöö tegija valmistab tööjooniste, kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid. Ta vestab, tahub, punub, painutab, saeb, lõhestab, hööveldab, puurib ja tapib, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid. Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist. (Kutsestandard, Puukäsitööline tase 4).

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Mõlemal õppeaastal tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Puukäsitööline, tase 4 kutse.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti, nt. käia jõusaalis, vibutrennis jne.

Teilt ootame

Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ja teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja rõõmsat meelt.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes, õppesessioonid toimuvad kaks korda kuus N-L. Kaugemalt tulijatel soovitame õppetöö ajal kasutada kooli õpilaskodus ööbimise võimalust. Õppetsüklid on nähtavad kooli õppeinfosüsteemis.

Edasiõppimise võimalused

Puukäsitöö eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel kutsekooli erialadel (sepp, keraamik, mööblirestauraator jne) või teistes kutsekoolides meie poolt mitte pakutavatel erialadel. Edasi saab õppida ka kõrghariduse või rakenduskõrghariduse tasemel käsitöö või käsitöödisainiga seotud erialadel, nt. Eesti Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias jne.

Meedia

Raplamaa Sõnumid. Käsitöölane: Vana-Vigalas saab õppida puukäsitööd

Sisseastumine

  • Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
  • Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus, kui soovid võid võtta kaasa illustreerivat materjali erialale sobivuse kohta (nt. fotosid eelnevalt tehtud töödest/inspiratsiooni allikatest, joonistusi jne).
  • Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.
  • Rohkem infot sisseastumise kohta saad vaadata SIIT.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:

  • erialale vastav tööriietus
  • turvajalatsid

Soovitused tööriietuse ja turvajalatsite kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

Lisainformatsiooni saad

Käsitöö erialade osakonna juhtivõpetajalt

Language
Estonian
Field: 
Käsitööerialad
Kontaktid: 
Contact title: 
Joonas Kiri
Phone number: 
+372 56939082
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
3
Saki päise pilt: 
Puukäsitöö Vana-Vigala TTK