„Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli autoerialade praktilise õppe kaasajastamine simulaatoritega“

Määruse “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvoor.

TAT kood: 2014-2020.1.03.23-0898
Projekti algus: 14.07.2023
Projekti lõpp: 31.12.2023
Toetussumma: 94 524 €
Sihtrühm: Õpetajad, Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased

Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.

Projekti toetatav tegevus on õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Projektijuht: Ülle Rämo

Rohkem infot simulaatorite kohta saad klikkides allolevatel linkidel:

 

„Autoerialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“

Määruse “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvoor. Euroopa Sotsiaalfondi osa moodustab toetusest kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.

TAT kood: 2014-2020.1.03.18-0178
Projekti algus: 01.07.2018
Projekti lõpp: 31.12.2018
Toetussumma: 94 740 €
Sihtrühm: Õpetajad, Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased

Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.

Projekti toetatav tegevus on õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Projektijuht: Ülle Rämo

Rohkem infot simulaatorite kohta saad klikkides allolevatel linkidel:

 

„Praktikasüsteemi arendamine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“ 

Määruse „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ toetus.

Projekti nr. 2014-2020.1.05.17-0096
Projekti kogumaksumus on 7 326,49 eurot
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 03.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2018.

Projekti eesmärgiks on tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine, õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel, õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine, õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures ja praktikute kaasamine õppetöösse.

Peamised tegevused:

  • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus
  • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus, kes varem on osalenud praktikajuhendajate koolitusel ja ettevõtlusühenduste liikmete koolitus
  • Autoosakonna kutseõpetaja stažeerimine ettevõttes
  • Praktikud õppetöö läbiviijana auto- ja toitlustusosakonnas
  • Moodle keskkonnas praktikakorralduse loomine
  • Ümarlauad – koostöövõimalused tulevikus.

Projektijuht: Ülle Rämo

Toimunud koolitused:

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
1
Saki päise pilt: 
Euroopa Sotsiaalfond