Praktika

Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas. Praktika toimub  juhendaja juhendamisel ja sellel on kindlad eesmärgid ning ülesanded. 


Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel tulevaseks tööks ja tööturul toimetulekuks on praktikal väga oluline osa. Praktika ajal arendatakse õppija praktilisi erialaseid üldiseid pädevusi. Väga oluline nii õppijale kui koolile on õppija individuaalne nõustamine ja praktika tagasisidestamine.

Allikas: Eesti Tööandjate Keskliit 

Praktika peale eriolukorda alates 18.05.2020

 • Õpilaste praktika võib olenemata eriolukorrast jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) on sellega nõus.
 • Praktika regulatsioon kutseõppeasutuse seaduses ja määrustes ei ole muutunud. Kui praktikat on võimalik sooritada, siis tuleks seda teha.
 • Ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga. Praktika peab olema juhendatud ja tagasisidestatud ning toimuma reaalses töökeskkonnas.
 • Kui ettevõttes praktika läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane praktikal osaleda. Kui praktika sooritamine ei ole võimalik, siis tuleb selles informeerida praktikakorraldajaid- grupijuhendajat, juhtivõpetajat, et koos läbi arutada praktika peatamine ning võimalikud alternatiivid jätkamiseks. Kui võimalusi ei leita, tuleb praktika sooritada suvevaheajast või pikeneb sooritamata jäänud praktika mahus õpilase nominaalne õppeaeg.
 • Juhul kui praktika sooritatakse suvevaheajast, peab praktika dokumentatsioon olema vormistatud hiljemalt 22. juuniks. Praktika dokumentatsiooni vormistamiseks tuleb õppeosakonna sekretärile esitada korrektselt täidetud "Küsimusleht ettevõttele".
 • I ja II kursuse praktika kaitsmised toimuvad sügisel, kohe kui kooli juurde tullakse. Praktikapäevikud peavad olema täidetud ja kõik allkirjad olemas.

Praktika Dokumendid

Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel tulevaseks tööks ja tööturul toimetulekuks on praktikal väga oluline osa. Praktika ajal arendatakse õppija praktilisi erialaseid üldiseid pädevusi. Väga oluline nii õppijale kui koolile on õppija individuaalne nõustamine ja praktika tagasisidestamine.

Allikas: Eesti Tööandjate Keskliit 


Praktika peale eriolukorda alates 18.05.2020

 • Õpilaste praktika võib olenemata eriolukorrast jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) on sellega nõus.
 • Praktika regulatsioon kutseõppeasutuse seaduses ja määrustes ei ole muutunud. Kui praktikat on võimalik sooritada, siis tuleks seda teha.
 • Ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga. Praktika peab olema juhendatud ja tagasisidestatud ning toimuma reaalses töökeskkonnas.
 • Kui ettevõttes praktika läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane praktikal osaleda. Kui praktika sooritamine ei ole võimalik, siis tuleb selles informeerida praktikakorraldajaid- grupijuhendajat, juhtivõpetajat, et koos läbi arutada praktika peatamine ning võimalikud alternatiivid jätkamiseks. Kui võimalusi ei leita, tuleb praktika sooritada suvevaheajast või pikeneb sooritamata jäänud praktika mahus õpilase nominaalne õppeaeg.
 • Juhul kui praktika sooritatakse suvevaheajast, peab praktika dokumentatsioon olema vormistatud hiljemalt 22. juuniks. Praktika dokumentatsiooni vormistamiseks tuleb õppeosakonna sekretärile esitada korrektselt täidetud "Küsimusleht ettevõttele".
 • I ja II kursuse praktika kaitsmised toimuvad sügisel, kohe kui kooli juurde tullakse. Praktikapäevikud peavad olema täidetud ja kõik allkirjad olemas.

Praktika Dokumendid