Avatud Uste Päev 5. aprillil

Innove ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor

Rahastatakse erinevaid nõustamisi ja koolitusi, tugiisiku võimalust, tööpraktikat tööandja juures, tööklubide tegevustes osalemist.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

         esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine - taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni;

         pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine - 2. taotlusvoor on avatud 22. augustist 2016 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

 

Toetust antakse ühele projektile 50 100 kuni 400 000 eurot, omaosalus 15% .

 

Meede on mõeldud eelkõige isikutele kes ei ole Töötukassas arvel. Pärast projekti läbimist peab vähemalt 30% osalenuist olema tööl. Tegevused peavad olema läbitud hiljemalt 2. aasta jooksul.

Projekti kogueelarve 2020.a.-ni on 99.5 milj. eurot, sellest noortele 8.4 milj. eurot. Raplamaalt ei ole keegi veel taotlust esitanud. V-Vigala TTK klassifitseerub taotlejaks.

 

Täna ei ole me sellise teenuse pakkumiseks veel valmis, aga mõtlemisainet oleks ikka!

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766