Tööhõive uudised

Eelmise nädala neljapäeval, 16. veebruaril toimus Märjamaa rahvamajas ettevõtjatele suunatud konverents "Erivajadusega inimene – tööandja võimalus". Seal pidas ettekande Marko Eensalu, kes veab ettevõtet Kalastuskunn OÜ, mis tegeleb kalastamistarvikute valmistamisega. Viimased poolteist aastat on firmas töötanud Kai, kes tarvikuid käsitööna valmistab. Vaatamata intellektipuudele saab ta etteantud tööga hakkama ning ülemus on rahul.

 

6. aprill 2018.a. 10.00-17.00

ERF projekti "Raplamaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi” raames toimuv koolituspäev:

 

Kuidas „lugeda“ varjatud suhtumist?

 

 

 

10.00 – 13.15 Lühikoolitus „Verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon“

  • Mitteverbaalne kommunikatsioon kui peamine kommunikatsiooni vahend suhtluses.

  • Kehakeele ABC. Mikro- ja makroilmed (koos videotreeninguga).

  • Kuidas dekodeerida mitteverbaalseid reaktsioone? Millest „kõnelevad“ vastaspoole kehakeel, hääletämber, kõne rütm?

  • Kuidas „lugeda“ varjatud suhtumist?

  • Kehakeel läbirääkimiste laua taga ning töövestlustel. Mida jälgida esmakohtumisel?

  • Kuidas "lugeda" teisi - millest kõnelevad erinevad sõnakasutused, detailid välimuses, kehahoiakud jt. märgid?

13.15 lõuna

13.45 – 17.00 Ümarlaud ,,Kooli ja Raplamaal toitlutusega tegelevate ettevõtjate koostöö“

  • Esimene praktika ja töökoht;

  • Sujuv üleminek kutseõppest tööle;

  • Töötukassa abistavad teenused;

  • Positiivsed kogemused, murekohad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hariduse tänav 2, Vana-Vigala küla, Vigala vald

Rapla maakond, 78003

Tel: +372 48 24 545

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Heietusi oli paljudel teemadel ja rohkesti.  Kuhugi oleks ehk olnud võimalik välja jõuda, kui lähtekohaks oleks võetud mingi probleem. Ka tööpuudusest ei ole võimalik jagu saada tööpuudusega tegeledes.

 

Vaja oleks avastada, sõnastada ja avalikustada tööpuuduse kui probleemi põhjused.

 

Keskenduma ei peaks mitte töötutele ega tööotsijatele, vaid tööhõive ja tööpuuduse põhjustele, sageli ka põhjuste põhjustele.

 

Õppeasutused saavad toetust taotleda praktikasüsteemi arendamiseks

Tänasest saavad kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid Innovest toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktika alal ja aitavad arendada praktikasüsteemi.

Projektide tegevused peaksid olema suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele õppeasutuste töötajatele, kes on seotud õppurite praktikaga. Projektide raames saab pakkuda koolitusi praktikajuhendajatele ning õpetajatele võimalust stažeerida tööandjate juures. Samuti toetatakse tööandjate ja õppeasutuse vahelisi koostöövõrgustikke ning uute tööandjate kaasamist. Lisaks võiksid koolid koostöös tööandjatega välja töötada uudseid ja põnevaid praktikavorme.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul peaksid esitatavad projektitaotlused tõhustama tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel „Oodatud on erinevad uued algatused, et praktika läbimine oleks ladusam, annaks õppijale rohkem vajalikke teadmisi ja oskusi ning aitaks edaspidises tööelus paremini hakkama saada," tõdeb Parve.


Taotlusvoorus saab projektide vahel jagada 2 700 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.


Taotlusvooru „Õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" taotluste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2017 kl 17.00.

Taotlejad on oodatud infopäevadele, mis toimuvad 12. detsembril Tartus ja 13. detsembril Tallinnas.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo ja infopäevadele registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/praktika

Innove ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor

Rahastatakse erinevaid nõustamisi ja koolitusi, tugiisiku võimalust, tööpraktikat tööandja juures, tööklubide tegevustes osalemist.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

         esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine - taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni;

         pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine - 2. taotlusvoor on avatud 22. augustist 2016 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766